Om Castelli

 Vi är ett Skärgårdsmäkleri som sedan 1993 specialiserat sig på sjöställen som är lite utöver det vanliga i Stockholms skärgård, såväl stora som små.

För oss är ett bra sjöställe en sjötomt med full rådighet över strandlinjen, rätt läge, rätt väderstreck och rätt karaktär. Byggnadernas skick är av underordnad betydelse.

Efterfrågan i år är extremt stor på fastigheter med bilväg ute på Djurö/ Vindö, Stavsnäs, Fågelbro/ Malma, Ingarö och Smådalarö samt på ö-objekt utanför Värmdö och Dalarölandet. I dessa områden gäller just nu inga prisbegränsningar uppåt.

Vi arbetar i första hand med köpare som registrerat sig i vårt kundregister, det man i dagligt tal kallar underhandsförsäljning. En köpgrupp som vet vad de söker och som därför är beredda att betala vad det kostar för att komma till ett snabbt avslut.

Ett arbetssätt som resulterat i de i särklass högsta prisnoteringarna i samtliga Stockholms skärgårdskommuner.

Du väljer som säljare givetvis själv hur du vill ha ditt sjöställe presenterat.